Érdekességek, Hírek

DORA RENDELET: KIRE VONATKOZIK A DORA 3. RÉSZ

2022. november 28-án az Európai Unió Tanácsa elfogadta a digitális működési rezilienciáról szóló rendeletet.

Az előző részben elkezdtük annak tárgyalását, hogy a Digital Operational Resilience Act, azaz a digitális működési rezilienciáról szóló rendelet (röviden: DORA) pontosan kikre is fog vonatkozni. Ebben a részben folytatjuk a rendelet alanyainak ismertetését.

Alternatív befektetési alap-kezelők (ABAK): A 2011/61/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „minden olyan jogi személy, amely rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezel;”. Ugyanezen cikk meghatározása szerint az ABA: „bármilyen kollektív befektetési vállalkozás, annak befektetési részalapjait is beleértve, amely: több befektetőtől kap tőkét azért, hogy meghatározott befektetési politikának megfelelően befektesse azt ezen befektetők javára; továbbá a 2009/65/EK irányelv 5. cikke alapján nem engedélyköteles;”. Itthon sok vállalkozás folytat ilyen tevékenységet, a DORA nevesített alanyai közül a biztosításközvetítők után itt található a legtöbb hazai vállalkozás.

Alapkezelő társaságok: A 2009/65/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „olyan társaság, amelynek alaptevékenysége a közös alap vagy befektetési társaság formájában tevékenykedő ÁÉKBV kezelése (az ÁÉKBV kollektív portfóliókezelése);”. Az ÁÉKBV pedig nem más, mint az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás rövidítése.

Adatszolgáltatók: A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 63. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „bármely APA, CTP vagy ARM”.  Ezen irányelv szerint a „jóváhagyott közzétételi mechanizmus vagy „APA”: olyan személy, aki ezen irányelv szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy a befektetési vállalkozások nevében közzé tegye a kereskedési jelentéseket, a 600/2014/EU rendelet 20. és 21. cikke alapján;”. Az „összesített adat-szolgáltató vagy „CTP”: olyan személy, aki ezen irányelv szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy összegyűjtse a szabályozott piacokról, az MTF-ektől, az OTF-ektől és a jóváhagyott közzétételi mechanizmusoktól a 600/2014/EU rendelet 6., 7., 10., 12., 13., 20. és 21. cikkében felsorolt pénzügyi eszközökről szóló kereskedési jelentéseket, és azokat olyan, folyamatos és élő elektronikus adatfolyamba vonja össze, amely pénzügyi eszközönként árfolyam- és volumen-adatokat biztosít;”. A „jóváhagyott jelentési mechanizmus vagy „ARM”: olyan személy, aki ezen irányelv szerint fel van hatalmazva azon szolgáltatás nyújtására, hogy a befektetési vállalkozások nevében bejelentse az ügyletek adatait az illetékes hatóságoknak vagy az ESMA-nak;”. Az ESMA pedig az Európai Értékpapír és Piaci Hatóságot jelenti.

A DORA a biztosítókat és a viszontbiztosítókat is egy pontban kezeli, ezeket a jobb áttekinthetőség érdekében külön említjük.

Biztosítók: A 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 1. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „olyan közvetlen életbiztosító vagy nem-életbiztosító, amely a 14. cikkel összhangban engedéllyel rendelkezik;”.

Viszontbiztosítók: A 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 4. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „olyan vállalkozás, amely a 14. cikkel összhangban engedélyt kapott viszontbiztosítási tevékenység folytatására;”.

A biztosítás közvetítőket szintén nézzük meg külön-külön.

Biztosításközvetítők: Az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikkének 3. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „bármely, a biztosítótól vagy viszontbiztosítótól, vagy ezek alkalmazottaitól eltérő, továbbá a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személytől eltérő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely javadalmazás ellenében kezd vagy folytat biztosítási értékesítési tevékenységet;”.

Viszontbiztosítás-közvetítők: Az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikkének 5. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „bármely, a viszontbiztosítótól vagy annak alkalmazottaitól eltérő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely javadalmazás ellenében kezd vagy folytat viszontbiztosítási értékesítési tevékenységet;”.

Kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személyek: Az (EU) 2016/97 irányelv 2. cikkének 4. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: „ bármely, az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hitelintézettől vagy befektetési vállalkozástól eltérő természetes vagy jogi személy, aki vagy amely javadalmazás ellenében kiegészítő jelleggel kezd vagy folytat biztosítási értékesítési tevékenységet, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

  1. e természetes vagy jogi személy fő szakmai tevékenysége nem a biztosítási értékesítés;
  2. a természetes vagy jogi személy csak bizonyos biztosítási termékeket értékesít, amelyek kiegészítő jellegűek valamely áruhoz vagy szolgáltatáshoz;
  3. az érintett biztosítási termékek nem tartalmaznak életbiztosítást vagy felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen fedezet kiegészíti a közvetítő által fő szakmai tevékenységeként kínált árut vagy szolgáltatást;”

Foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények: Az (EU) 2016/2341 irányelv 6. cikkének 1. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: “olyan intézmény, amely, jogi formájától függetlenül, tőkefedezeti alapon működik, bármilyen támogató vállalkozástól vagy szakmai szervezettől elkülönítetten hozták létre, és amelynek célja a keresőtevékenységgel összefüggésben történő nyugellátás biztosítása:

  1. a munkáltató(k) és munkavállaló(k) vagy ezek képviselői között megkötött egyéni vagy kollektív megállapodás vagy szerződés; vagy
  2. önálló vállalkozókkal, egyénileg vagy kollektív módon, a székhely szerinti és a fogadó tagállam jogának megfelelően megkötött megállapodás vagy szerződés alapján,

és amely ebből közvetlenül származó tevékenységeket folytat;”.

Hitelminősítő intézetek: Az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a következőt kell érteni alatta: “az a jogi személy, amelynek tevékenysége magában foglalja a hitelminősítések szakmai alapon történő kiadását;”. Ez kategória a hazai viszonylatban nem releváns.

Kritikus referenciamutatók kezelői: Ennek a pontos meghatározása a később elfogadásra kerülő referencia mutató rendeletben lesz benne.

Közösségi finanszírozási szolgáltatók: A pontos szabályozás a később elfogadásra kerülő közösségi finanszírozási rendeletben várható.

Értékpapírosítási adattárak: Az (EU) 2017/2402 rendelet 2. cikkének 23. pontja alapján a következőt kell érteni alatta: “olyan jogi személy, amely központilag összegyűjti és kezeli az értékpapírosítások adatait;”.

(A sorozat következő részeben az IKT szolgáltatókkal, mint szintén a rendelettervezet alanyaival kapcsolatos tudnivalókat járjuk körbe részletesebben.)

Beszélgessünk!

Tegye fel kérdéseit szakértőinknek!

Tanácsadás

FORTIX Consulting Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Magyari István utca 2.
Fsz. 4.

Iroda: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. 4. em. 1.
hello@fortix.hu

Dr. Simon Norbert
+36 30 255 7866
norbert.simon@fortix.hu

CyberCamp

Oktatásszervezés

TELEFON: +36 70 907 2689 vagy +36 70 303 2617
Munkanapokon 10:00-15:00

E-MAIL: webinfo@cybercamp.hu 

Hírlevél
Maradjunk kapcsolatban! Naprakész iparági hírek, izgalmas cikkek, hetente.
Az év Családbarát vállalata 2023Opten A MinősítésAz év Családbarát vállalata 2023Innovatív márka 2023
Fortix facebookFortix LinkedinFortix youtube
Copyright © FORTIX Consulting Kft.