Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk a honlap üzemeltetése és működtetése, valamint a fő tevékenysége, illetve a szakmai képzésekre történő jelentkezés és részvétel során gyűjtött adatok kezelése kapcsán tiszteletben tartja a weboldalt és szervezetünket felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az adatokat annak célja szerint, rendeltetésszerűen és felelősségteljesen kezeljük.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazzuk a személyes adatok kezelése során.

1          Adatkezelő

Az adatkezelő neve:                    FORTIX Consulting Kft.

Az adatkezelő címe:                     1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. 4. em. 1.

Az adatkezelő e-mail címe:        info@fortix.hu

Az adatkezelő telefonszáma:    +36 1 781 4842

Az adatkezelő weboldala:          www.fortix.hu

2         A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

2.1         Hírlevél feliratkozás esetén

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes adatok Név, e-mail címElektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése közvetlen üzletszerzés céljábólGDPR 6. cikk (1) a) Önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*

 

2.2        Rendezvényre / Képzésre történő regisztráció során

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Név, E-mail cím, CímAzonosításGDPR 6. cikk (1) b) szerződés előkészítése8 év
Tanúsítvány kiállítása
Kapcsolattartás
  

2.3         Álláshirdetésre jelentkezés során

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
NévJelentkező azonosításaGDPR 6. cikk (1) a) Önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*, de maximum a munkakör betöltéséig.
Elérhetőségek
(e-mailcím, telefonszám)
Kapcsolatfelvétel, értesítés
Önéletrajzban megadott adatok
(készségek, képességek, korábbi munkatapasztalatok, fotó)
Munkakör betöltéséhez jelentkező(k) kiválasztása

Amennyiben jelentkező szeretné ha tovább megőriznénk pályázati anyagát, későbbiekben releváns munakör betöltése céljából, úgy levelünkre küldött válaszával, hozzájárulása alapján további 6 hónapig kezeljük adatait.

2.4        Névjegykártyák kezelése esetén

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján (névjegykártya átadásával):

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Névjegykártyán szereplő adatok (Név, telefonszám, e-mailcím, cím, beosztás)Kapcsolattartás, kapcsolatépítésGDPR 6. cikk (1) a) Önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*

2.5        Kapcsolatfelvétel esetén

Ügyfelek, üzleti partnerek, érdeklődők adatainak kezelése a honlapon közzétett elérhetőségeken történő megkeresés által vagy a honlapon történő kapcsolatfélvételi űrlap használatával:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
NévAzonosítás, megszólításGDPR 6. cikk (1) a) Önkéntes, érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig*
Elérhetőségek (Név, telefonszám, e-mailcím)Kapcsolattartás, kommunikáció
Üzenet tárgya és szövegeMegkeresés megválaszolása

2.6        Szerződések, ajánlatok kezelése esetén

Ügyfelek, üzleti partnerek, kapcsolattartók adatainak kezelése szolgáltatási szerződéskötés, ajánlatadás, számlázás esetén:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
NévAzonosítás, megszólításGDPR 6. cikk (1) f) Jogos érdekSzolgáltatás teljesítését követő 8. évig vagy az érintett tiltakozásáig
Elérhetőségek (Név, telefonszám, e-mailcím, postacím)Kapcsolattartás, kommunikáció, szerződés / ajánlat kiküldése
Számlázási adatokSzámla kiállításaGDPR 6. cikk (1) c) Jogi kötelezettség: Számvitelről szóló 2000. évi C tv.8 év

2.7        Cookie (sütik) alkalmazása során

Weboldalunkat felkereső személy adatai tekintetében:

Alkalmazott sütikCélJogalapAz adatkezelés időtartama
PHPSESSIDA honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlen cookieGDPR 6. cikk (1) f) Jogos érdekMunkamenet végéig

2.8        Felnőttképzési jelentkezési lap/szerződések kezelése esetén

Érintett által önkéntes adatszolgáltatás alapján:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, neme, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettségAzonosításGDPR 6. cikk (1) b) szerződés előkészítése és megkötése8 év
Tanúsítvány kiállítása
Kapcsolattartás
Számla kiállításaGDPR 6. cikk (1) c) Jogi kötelezettség: Számvitelről szóló 2000. évi C tv.
Jelentkezési lap kitöltése
Szerződés elkészítése

2.9        Felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatás

Képzéseinken résztvevő személy adatai tekintetében:

Személyes adatokCélJogalapAz adatkezelés időtartama
Születési idő, legmagasabb iskolai végzettség, a résztvevő neme, lakcím irányító száma, munkajogi státusz, hányadik szakképesítését szerezte, a képzésen résztvevő részvételi díjának költségviselőiStatisztikai adatszolgáltatás anonim módon  GDPR 6. cikk (1) c) Jogi kötelezettség: 288/2009. (Xll.l5) Korm.rendelet  8 év   A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 21.§ (5) bekezdése alapján  

*Hozzájárulását bármikor visszavonatja vagy érvényesítheti jogait (lásd: Önt megillető jogok) fenti elérhetőségeink bármelyikén.

3         Az adatokat megismerhetők köre

A fent bemutatot adatkezelésekhez kapcsolódó személyes adatokat  kizárólagosan a FORTIX Consulting Kft. munkatársai ismerhetik meg és kezelhetik, a feladatok ellátásához szükséges ideig és mértékig.

További adatkezelés csak a Felek erre irányuló kifejezett Megállapodása alapján lehetséges.

4        Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Nem történik automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás a fent bemutatott adatkezelések során.

5         Adattovábbítás

5.1                         ADATFELDOLGOZÓK

Szolgáltatásaink maradéktalan kiszolgálása érdekében, alvállalkozókkal és partnerekkel dolgozunk együtt, így adatai feldolgozásában az alábbi szervezetek is részt vehetnek. Közös adatfeldolgozás nem történik.

AdatfeldolgozóAdatfeldolgozás célja
Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/c)Számlázás
Budai Bernadett EV  (1203 Budapest, Eötvös utca 28. fsz. 2.)   Könyvelési feladatok ellátása
Főnixbata Auditáló Kft.  (1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center, Wall Street 21.) Könyvvizsgáló
EZIT Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22)Honlap üzemeltetetése
MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA)Hírlevél szolgáltatás biztosítása
MailerLite Limited  (38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 Ireland) Hírlevél szolgáltatás biztosítása
Wix.com LTD (Yunitsman 5 Tel Aviv Israel)CyberCamp.hu kapcsolatfelvétel és hírlevél biztosítása
Jetbrains S.R.O Kavčí Hory Office Park, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – Nusle, 140 00, Czech Republic  CyberCamp laborgyakorlatok, YouTrack eszköz
Microsoft Ireland Operations Ltd One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, ÍrországÜzleti email szolgáltatás, CyberCamp képzéssel kapcsolatos kommunikáció, Azure Labs laborgyakorlatok biztosítása
Teachable, Inc. 470 Park Ave South, Fl 5 New York, New York 10016 United StatesOnline tananyagok biztosítása
LB & LB Kft. 1116 Budapest Sáfrány u. 52. fsz.Online tananyag és vizsgázás biztosítása, Moodle server hosting
A CyberCamp mentorai, magánszemélyekCyberCamp mentorálás

6        Integritás és bizalmas jelleg

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel – biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

A szükséges biztonságot és magas rendelkezésre állást szerverünk modern szerverfarmon történő elhelyezése biztosítja. Az adatbiztonság fenntartása érdekében modern határvédelmi eszközöket és  technológiai eljárásokat alkalmazunk. Annak érdekében, hogy az adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, minden esetben titkosított csatornát – VPN, többfaktoros hitelesítést – használunk.  

7                Szerzői jogok 

A honlapon található valamennyi tartalmat – annak külön feltüntetése hiányában is – szerzői jog védi, minden jog fenntartva. A honlapon elérhetővé tett dokumentumok, adatok és információk kizárólag tájékoztatási céllal kerülnek közzétételre. A honlapon található tartalmak kizárólag személyes célokra használhatók, azok kereskedelmi célú felhasználása – ide nem értve a FORTIX tagjaival való üzleti célú kapcsolatfelvételt – nem megengedett. A honlapon közzétett tartalmak a FORTIX valamely tagjának előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem módosíthatók. A jelen pontban foglalt felhasználásokon kívüli célú felhasználásra a FORTIX hozzájárulására van szükség, ideértve különösen – de nem kizárólagosan – a közzétett információk és adatok sokszorosítását, szövegek, szövegrészek és képanyagok részben vagy egészben való másolását, nyomtatását, közzétételét, terjesztését.

A honlapon található információk nem tekinthetők jogi vagy tanácsadási szolgáltatásnak. Bárminemű információ felhasználása előtt javasolt a FORTIX szakemberei véleményének kikérése.

8                Más webhelyekre mutató hivatkozások

Webhelyünk vagy marketingcélú e-mail-üzeneteink időnként olyan hivatkozásokat is tartalmaznak, amelyek olyan külső felek webhelyeire mutatnak, amelyek felett nem rendelkezünk ellenőrzési lehetőséggel. Miután elhagyja webhelyünket, vagy kilép a marketingcélú e-mail-üzenetből, már nem vagyunk felelősek ezen külső felek webhelyének tartalmáért vagy az ezeken a webhelyeken megadott adatok védelméért és titkosságáért. Járjon el óvatosan, és tekintse meg a kérdéses webhely adatvédelmi nyilatkozatát vagy adatvédelmi irányelveit.

9        ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

9.1         A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen adatkezelési cél miatt,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • a Szervezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

9.2        A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Szervezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

9.3        A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Szervezettől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szervezet abban az esetben utasítja el, ha a Szervezetet a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Szervezet a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

9.4        A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szervezet zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

9.5        A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Szervezet személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9.6        Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. 

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1055 Falk Miksa utca 9-11.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy az Adatvédelemmel kapcsolatban kérdése adódna, lépjen kapcsolatba velünk központi elérhetőségeinken.

Tanácsadás

FORTIX Consulting Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Magyari István utca 2.
Fsz. 4.

Iroda: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. 4. em. 1.
hello@fortix.hu

Dr. Simon Norbert
+36 30 255 7866
norbert.simon@fortix.hu

CyberCamp

Oktatásszervezés

TELEFON: +36 70 907 2689 vagy +36 70 303 2617
Munkanapokon 10:00-15:00

E-MAIL: webinfo@cybercamp.hu 

Hírlevél
Maradjunk kapcsolatban! Naprakész iparági hírek, izgalmas cikkek, hetente.
Az év Családbarát vállalata 2023Opten A MinősítésAz év Családbarát vállalata 2023Innovatív márka 2023
Fortix facebookFortix LinkedinFortix youtube
Copyright © FORTIX Consulting Kft.