Érdekességek

MENNYI IDŐS AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG?

Mint információ, úgy a beszéd által szerzett információ, illetve annak védelme visszavezethető a beszéd megjelenésére, ami az ősi korokig vezet bennünket.
Értsd: Az első emberi társadalmak megjelenését követően kialakulnak a saját beszédkultúrák és ennek következtében az információt ez által osztják meg egymással.

Gondolj bele, mikor egy törzs próbálta lefülelni, hogy a másik törzs miket csinál, mit-miért használ az is egy információ „lopás” volt.
Így meg merem kockáztatni, hogy ha nem is a mai formájában, de bizonyosan jelen volt akkoriban is az információbiztonság fogalma a társadalomban, noha arról még nem tudtak.

Természetesen, ahogy a társadalom és a tudomány fejlődött, úgy megjelentek újabb módszerek az információcserére, illetve annak felhasználására és megszerzésének megakadályozására.
Az írásos módszerek megjelenésével az információ tárolására is új lehetőségeket teremtettek. Ezt követően az információt továbbíthatták is egy másik fél számára.

A futárok megjelenésével a kezdetleges postai módszerek kialakultak, emellett az információ sértetlensége, mint fogalom is megjelent. Természetesen, ahogy ennek megvoltak az előnyei, úgy a hátrányai is.
A futár elfogásával kapcsolatban fennált az információ sérülésének veszélye, nyilván akkoriban maga az írástudás is elég kis százalékban volt jelen a társadalomban így, ha egy írott dokumentumot készítettünk az már maga is egy bizonyos védettséget jelentett, de emellett megjelentek a különböző rejtjelezések is.

A középkori társadalmakban egyre inkább elterjedtek az írott dokumentumok és egyre több lett az írástudó. Ennek következtében fontos megemlíteni a könyvnyomtatás megjelenését, amelynek szintén voltak előnyei és hátrányai is.

Az újkori társadalmakban az ipari forradalmakat követően egyre gyorsabban kezdett fejlődni a tudomány.

Ekkoriban jelent meg az első telefon és rádió is, ennek következtében megjelenik az elektronikus hírközlés, amely az információ gyors és távoli közlését tette lehetővé.
Történelmi fordulóponthoz érünk aszerint, hogy a rádió lehallgatás megjelenését követően az első intézkedések is megtörténnek az elektronikus információ-védelemmel kapcsolatban.

Az ipari forradalmat követően exponenciálisan kezd fejlődni a technológia, ezáltal a 20. század végére elérünk oda, hogy megjelennek az első személyi számítógépek és hálózatok.
A gépiparra épülő társadalom is átalakul inkább az úgynevezett információs társadalommá, amelynek mozgatórugója a tudás és az információ.

Természetesen az információtechnológia robbanásszerű növekedését követően az ezt fenyegető veszélyek is ugyanekkora mértékben nőnek, amelyek megelőzése érdekében lépéseket kell tenni.

 20. században megjelenik a szabványosítás: 

„Olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb legyen.”

Fontosabb szabványok

  • Az első széles körben elterjedt szabvány informatikaibiztonsági szempontból a TCSEC, amelynek célja a hidegháború alatt az USA számítógépes rendszereinek védelme volt.
    Ennek Európai megfelelője volt az ITSEC.
  • A következő szabvány, amely a mai napig etalonnak számít a CC (ISO/IEC 15408) szabvány. 
  • Informatikai üzemeltetés és fejlesztés szempontjából fontos megemlíteni az ITIL-t. 
  • Az egyik leginkább elterjedt követelményrendszer napjainkban az ISO/IEC 27000-es szabványcsalád, amely abból a célból készült, hogy segítse az információbiztonsági rendszerek kialakítását, működtetését.

Összességében kijelenthetjük, hogy a címben szereplő kérdésre a válasz az, hogy az emberi gondolkodással és kommunikációval egy idős az információbiztonság, amely mára már elengedhetetlen részévé vált a társadalmunknak.

Fontosságát az is mutatja, hogy az információs- technológia rohamosan fejlődik és az ebből adódó lehetőségek kihasználása hatalmas hatással van a mai társadalom fejlődésére, beleértve a magán és vállalati szférát is.

Elkerülhetetlenek így az ezekből a lehetőségekből adódó veszélyek is, amelyek megelőzése végett beszélünk jelenleg is információbiztonságról.
A biztonság kialakításához és fentarthatóságához egyre inkább növekvő mértékben megfelelő szakemberekre van szükség, akik a tudásuknak és a fent említett szabványoknak köszönhetően mindent megtesznek az információink védelme érdekében.

Az elmúlt években e területen minden szereplő által érezhető szakemberhiány alakult ki, amely valójában lehetőség egy minden eddiginél szélesebb kör számára, hogy az informatika és a biztonság területén kezdjen karriert, vagy akár váltson e területre.

Szerző: Kóka Vajk Csanád

Beszélgessünk!

Tegye fel kérdéseit szakértőinknek!

Tanácsadás

FORTIX Consulting Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Magyari István utca 2.
Fsz. 4.

Iroda: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. 4. em. 1.
hello@fortix.hu

Dr. Simon Norbert
+36 30 255 7866
norbert.simon@fortix.hu

CyberCamp

Oktatásszervezés

TELEFON: +36 70 907 2689 vagy +36 70 303 2617
Munkanapokon 10:00-15:00

E-MAIL: webinfo@cybercamp.hu 

Hírlevél
Maradjunk kapcsolatban! Naprakész iparági hírek, izgalmas cikkek, hetente.
Az év Családbarát vállalata 2023Opten A MinősítésAz év Családbarát vállalata 2023Innovatív márka 2023
Fortix facebookFortix LinkedinFortix youtube
Copyright © FORTIX Consulting Kft.