fbpx
+36 1 781 4842 info@fortix.hu

Részvételi szabályzat

 

 

 

A regisztrációval Ön – mint regisztráló Fél – továbbá a rendezvényen részt vevő Látogató elfogadja a rendezvényen történő részvétel szabályait, amelyek az alábbiak.

1./ A rendezvényen Látogatóként érvényes regisztrációval rendelkező résztvevők vehetnek részt. A regisztráció csak az előzetesen érvényesen regisztrált Látogató belépését teszi lehetővé. Amennyiben a regisztráció során a regisztrációt kezdeményező Fél más nevében adja le a jelentkezést, úgy azt csak oly módon teheti meg, hogy a regisztráló a Látogató erre irányuló kifejezett, s előzetes hozzájárulásával rendelkezik, s ezen tájékoztatót és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót továbbítja a Látogató számára, akinek el kell fogadnia ezen rendelkezéseket.

2./ Munkatársaink a beléptetés során kérni fogják a Látogatóktól, hogy a Jelenléti ívet írják alá, mivel ez igazolja azt, hogy a Látogató a rendezvényen megjelent. A jelenléti ívet mindenki csak saját nevében írhatja alá, a jogosultság nem ruházható át csak abban az esetben, ha a regisztrációt leadó Fél írásban a rendezvény előtt jelezte számunkra, hogy a regisztráció során megadottól eltérő személy vesz részt majd a rendezvényen.

3./  A Látogatók kötelesek a rendezvényen az általános magatartási normákat betartani, így különösen tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amellyel a rendezvény eredményes megtartását gátolják, akadályozzák vagy másokban ellenérzést, felháborodást keltenek, kelthetnek.

4./ A Látogatók a 3./ pontban rögzítetteken túlmenően kötelesek betartani a rendezvény kapcsán a Szervezők utasításait, amennyiben ezeknek a Látogató nem tesz eleget, úgy ezen pontok megsértéséből eredő kizárólagos felelősség a Látogatót terheli, továbbá a rendezvényt szervezők ill. a helyszínt biztosítók  vagy a nevükben eljáró személyek jogosultak a belépést megtagadni vagy kezdeményezni a Látogatónak a rendezvény területéről történő eltávolítását.

5./ Célunk, s ezért minden tőlünk elvárhatót megteszünk, hogy a rendezvény az előzetesen megadott tematika, felépítés alapján kerüljön megtartásra, azonban – mivel külső körülmények ezt befolyásolhatják – fenntartjuk annak a jogát, hogy ezen – előzetes értesítés nélkül – változtassunk.

6./ A rendezvényt követően biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy azokhoz az Előadókhoz, akik a rendezvény végét követően is elérhetőek a helyszínen, hozzájuk kérdéseket lehessen intézni, vagy amennyiben az Előadó erre módot biztosít, úgy még az előadáson is kérdést lehessen hozzájuk feltenni. Mivel a rendezvény tematikája adott és az időbeosztást tartani kívánjuk, kérjük, hogy kérdéseiket az előadás-sorozat végén tegyék fel, erre általában külön időszakot biztosítunk.

  1. / A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen a rendezvényt szervezők által kép- és videofelvétel készítésére kerülhet sor, amelyen a Látogató felismerhető lehet. Azzal, hogy a Látogató a rendezvényen részt vesz, úgy kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a felvételeken akár felismerhetően is látható legyen, s ezeket a felvételeket jogosultak vagyunk felhasználni a későbbiekben marketing-és reklám célokra. A Látogatók a rendezvényen hang, fénykép-és videó-felvételt nem készíthetnek.

8./ A rendezvényen átadott előadás-anyagokon, dokumentációkon, stb. akár írásos akár elektronikus formában is készültek, a Fortix Consulting Kft-nek  ill. az Előadóknak a szerzői joga áll fenn, bármely formában történő felhasználáshoz a jogosultak előzetes és írásos hozzájárulása szükséges.

9./ A részvételi szabályozat rendelkezésein túlmenően a Látogató ill. a rendezvényre történő regisztrációt leadó személy tudomásul veszi, hogy az Adatkezelésre vonatkozó Szabályzatot is el kell fogadni, mely az érvényes regisztrációnak feltétele egyben.