Tűz- és munkavédelmi szaktanácsadás

A munkavédelem és a tűzvédelem követelményeinek való megfelelés minden vállalkozásnak törvényi kötelezettsége, a szaktevékenységnek minősített feladatok ellátását pedig megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti. A Fortix Consulting Kft. munkatársai a jogszabályokban deklarált, alábbi feladatok magas színvonalú végrehajtásával járulnak hozzá a vállalkozások munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos megfelelőségéhez:

 • Munkavédelemmel kapcsolatos megelőzési stratégia készítése
 • Munkahelyi kockázatértékelés és intézkedési terv elkészítése
 • Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat elkészítése
 • Egyéni védőeszköz juttatás rendjének elkészítése
 • Tűzriadó és mentési tervek készítése
 • Közreműködés a kollektív és egyéni védőeszköz kiválasztásában, beszerzésében, bevezetésében
 • Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartása
 • Munkabalesetek vizsgálata
 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének készítése, kapcsolattartás és együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval
 • A szükséges biztonságtechnikai felülvizsgálatok, karbantartások szervezése, szakmai felügyelete
 • Rendszeres ellenőrzések elvégzése
 • Képviselet hatósági eljárásokon
 • Munka és tűzvédelemmel kapcsolatos beszerzések lebonyolítása, közreműködés szolgáltatások megrendeléseinek előkészítésben
 • Munkavédelmi üzembe helyezési eljárások lebonyolítása
 • Tűzvédelmi szempontú műszaki beruházások előkészítése, részvétel a szolgáltató kiválasztásában, a beruházás műszaki felügyelete, az átadás lebonyolítása (tűzjelző és tűzoltó rendszerek, hő és füstelvezető rendszerek, tűzgátló nyílászárók stb.)

Olyan, megelőzés központú intézkedési javaslatokat dolgozunk ki, amelyek javítják a vállalat működését a munkavédelemre és tűzvédelemre fordított költségek optimalizálásával.

Az általunk megvalósítandó feladat céljai

 • Feladatainkat a vállalkozás munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos céljaival összhangban látjuk el, kizárólag az adott vállalkozás sajátosságaira jellemző megoldások implementálásával.
 • Olyan, megelőzés központú intézkedési javaslatokat dolgozunk ki, amelyek javítják a vállalat működését a munkavédelemre és tűzvédelemre fordított költségek optimalizálásával.
 • Az egymással sokszor szorosan össze nem függő és elszórtan jelentkező feladatok integrált szemléletben történő kezelésével hozzájárulunk a megfelelőség hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához.

A szervezet haszonszempontjai

 • Megfelelőség a vonatkozó jogszabályok elvárásainak.
 • A munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok kialakítása és betartása révén a munkavállalók és a szolgáltatás biztonságának fokozása, amelynek következtében csökkenthető a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések miatti kieső napok száma, a táppénzből, a kártérítésből és a termeléskiesésből származó veszteségek, nő a munkavállalói elégedettség, csökkenthető a fluktuáció, nagymértékben javítható a működésfolytonosság.

További információért keressen minket elérhetőségeink egyikén!