fbpx
+36 1 781 4842 info@fortix.hu

Jelentkezési és lemondási feltételek

 

 

A rendezvényre történő regisztráció online módon történik.

Az online módon történő regisztráció egyben a szolgáltatásra (Rendezvényen történő részvételre) történő megrendelésnek minősül.

Társaságunk a jelentkezésről visszaigazolást küld a regisztrációt kezdeményező Fél számára, amellyel elfogadjuk a regisztráció során megadott személy jelentkezését, s így a regisztrációt kezdeményező Fél és Társaságunk között a rendezvény megtartására, s azon történő részvételre irányuló szerződés megköttetettnek tekintendő.

A regisztráció és a regisztráció visszaigazolása egyben fizetési kötelezettséget von maga után, ezért a visszaigazoló emailben tájékoztatjuk a regisztrációt kezdeményező Felet, hogy a rendezvény részvételi díját az email kézbesítését követő legkésőbb 8 napon belül ki kell egyenlíteni. Utóbbi értesítés díjbekérő formájában történik, a díjbekérőt tartalmazó emailben megadjuk a számlaszámot, amelyre az átutalást teljesíteni kell. Az átutalásban kérjük feltüntetni annak a személynek a nevét, aki a rendezvényen részt kíván venni, hogy a regisztrációt névhez tudjuk kötni.

A rendezvényen történő részvétel kapcsán a lemondás lehetőségét biztosítjuk az alábbi feltételek szerint. Amennyiben a regisztrációt kezdeményező Fél úgy dönt, hogy a rendezvényen saját maga vagy a regisztráció során megadott személy mégsem kíván vagy nem tud részt venni, úgy lemondási szándékot legkésőbb a rendezvényt megelőző ötödik (5) munkanapon 12 óráig írásban jelezni kell számunkra az info@fortix.hu email címre. Telefonon és szóban beérkező lemondásokat nem tudjuk elfogadni, ezért kérjük, hogy a lemondás határidőben, és írásos formában történjen.  A fenti határidőben részünkre írásban eljuttatott lemondásokat elfogadottnak tekintjük, ebben az esetben a rendezvény részvételi díját visszautaljuk. A határidőn túli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, s a rendezvény részvételi díját nem tudjuk visszautalni.

Tájékoztatjuk, hogy késedelmes teljesítés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatra és – gazdálkodó szervezetek által leadott megrendelések esetén – behajtási költségátalányra is jogosultak vagyunk.