+36 1 781 4842 info@fortix.hu

fortix academy

A TUDÁS A HIVATÁSUNK

élő online képzések

kihelyezett képzések

e-learning

RÓLUNK

A tanácsadási tapasztalatokból adódó lehetőségeket kihasználva az oktatás területét 2017-től önálló szolgáltatásként működtetjük tovább, immár saját arculattal. 

Tesszük mindezt abból a felismerésből adódóan, hogy a piacon elérhető hasonló témájú tréningek leginkább egy-egy követelményrendszerhez kapcsolódnak, jellemzően nem használják ki a különböző területek között fellelhető azonosságokat (hasonlóságokat) és alig nyújtanak konkrét megoldásokat, technikákat a megismertetett elvárásokhoz.

A FORTIX Academy különböző szakterületeken kínál képzési szolgáltatásokat
 információbiztonság,
– üzletmenet-folytonosság,
– adatvédelem 

témakörökben, továbbá az ezekhez kapcsolódó szakmai területeken.

Az oktatások fő jellemzői a gyakorlatorientáltság, a napi életből vett példák feldolgozása és a kiemelt szakmai színvonal.

A könnyen elérhető követelmények ismertetése helyett az alkalmazható megoldásokra koncentráló tréningek, oktatások eredményeként az ügyfelek képessé válnak a napi működésbe könnyen beépíthető megoldások alkalmazására.

szolgáltatásaink

 

élő online és tantermi képzések

 

Az Érdeklődők igényeit figyelembe véve lehetőséget biztosítunk akár élő online, akár tantermi képzések megtartására.

Klasszikus tantermi képzéseink keretében a már jól megszokott módon, személyesebb légkörben tartjuk képzéseinket, melynek során lehetőség adódik egy közvetlenebb szakmai párbeszédre a trénerekkel, tapasztalatcserére a többi résztvevővel, valamint fókuszált tréningfeladatok segítségével,oldottabb légkörben biztosítunk lehetőséget az oktatás során elhangzott tananyag elsajátítására.

Mindenkinek biztosítunk saját munkatankönyvet, mely segítségével könnyebb a későbbiekben is felidézni az ott elhangzottakat.

Mivel a FORTIX Academy oktatótermében tartott tantermi képzés 3 napos, így természetesen biztosítunk a Résztvevőknek napi háromszori étkezési lehetőséget és frissítőket.

 

Élő online képzéseink során a Microsoft Teams platform adta számtalan lehetőséget kihasználva igyekszünk minél közelebb hozni az üzletmenet-folytonosság kapcsolatokkal átszőtt rendszerét.

Ez a képzési mód sokkal kötetlenebb, hiszen akár az otthonunkból, akár a munkehelyről lehet csatlakozni és nincs időveszteség vagy kellemetlenség a közlekedéssel összefüggésben.

Külön csoportokat kialakítva lehetőséget biztosítunk az együttműködésre és tapasztalatcserére a többi Résztvevővel, mivel bizonyos feladatokat lehetőség van csoportos keretek között elmélyültebben feldolgozni, majd a tréner segítségével kiértékelni.

Az MS Teams adta lehetőségeknek köszönhetően az online képzéstől elvárt interaktivitást még magasabb szintre lehet emelni. Trénereink nem csak oktatnak, hanem mentorálnak is a képzés során, hiszen ahogy részleteiben bontakozik ki az üzletmenet-folytonosság lényege, úgy kap egyre nagyobb hangsúlyt a támogató magatartás, hiszen a tudásanyag átadásával fokozatosan adják át az önálló tervezést és problémamegoldást a résztvevők kezébe.

Természetesen a 2 napos online képzéshez is biztosítunk letölthető munkatankönyvet, hogy a későbbiekben is legyen mire visszatérni.

Az online képzési forma esetében is többszöri szüneteket, illetve egy hosszabb ebédszünetet biztosítunk a Résztvevőknek.

 

Keressen minket!

 

testreszabott, kihelyezett képzések

Többre van szüksége, mint átlagos szakmai tudás? Egy részterület alapos megismerése a cél? Olyan összefüggéseket kell bemutatnia, amire nincs elérhető tanfolyam?

Nem probléma. A többféle képzési forma közül meg fogja találni az Önnek megfelelőt.

Megkímélve a kollégákat a plusz utazás kellemetlenségeitől, a megszokott munkahelyi környezetben biztosítjuk képzéseinket a tőlünk megszokott magas színvonalon.

A testreszabott csoportfeladatok és a vállalat mindennapi működéséből vett példák segítségével törekszünk a képzési anyagot lehető legközelebb hozni a valós élethez, természetesen az erre vonatkozó információbiztonsági kötelezettségeinket figyelembevéve.

 

Keressen minket!

 

e-learning

VÁLLALATRA SZABOTT SZAKMAI E-LEARNING KÉSZÍTÉS

Előzetesen felmért egyedi igények szerint, vállalatra szabottan készítjük el szakmai e-Learning képzését üzletmenet-folytonosság, információbiztonság, IT biztonság, adatvédelem, illetve más irányítási rendszerek témakörben.
A képzésben résztvevő munkatársak a mindennapi működési tapasztalatokat felhasználva, magas szakmai színvonalon sajátítják el tudásukat.

A saját időbeosztás szerint teljesíthető e-learning képzési anyagaink kiváló lehetőséget adnak a szakmai tudás elmélyítéséhez, a tudatosító képzések teljesítéséhez.
E-learning képzéseinket ajánljuk mindazon leendő ügyfeleinknek, akik eleget kívánnak tenni az

 • irányítási rendszerek,
 • állami és önkormányzati szervek,
 • pénzintézetek,
 • egyéb kritikus infrastruktúra biztonság-irányítási rendszer által előírt és kötelezően dokumentálandó oktatások teljesítésének.

SZAKMAI E-LEARNING TANANYAGAINK

Az e-Learning oktatási forma lehetőséget ad a vállalatok számára rugalmasan, nyomon követhetően, bárhol és bármikor elvégezhető lehetőséggel képezni a munkatársakat. Minden modul tartalmaz – a megvásárolt csomagtól, illetve a vállati igénytől függően – 15, 30, 50 teszt jellegű kérdésekből álló kérdéscsomagot.

A modulok megvásárlása 1 éves használati jogosultságot jelent.

Vállalati előnyök

 • A képzésre fordított idő és költségek jelentősen lecsökkennek, bárhol, bármikor elvégezhető
 • Több éves szakmai továbbképző tapasztalat a képzések ezen speciális területén 
 • Kiemelkedően gyakorlatorientált képzések, tapasztalatainkból összeállított felhasználható sablonokkal, mely a vállalat mindennapi munkájába illeszthető
 • A képzések elkészítésénél maximálisan igazodunk a vállalat specifikumaira
 • Igényesen, lehetőség szerint gamification elemekkel tarkított, figyelemfelkeltő oktatási anyagokat nyújtunk át

Kérje ajánlatunkat!

tudatosító kampányok

A tudatosító kampány az oktatási rendszerünk egy olyan speciális formája, amikor a szervezet minden dolgozóját, beosztástól függetlenül, – adott esetben akár külsősöket és partnereket is bevonva- folyamatosan fókuszban tartjuk az általunk elérhető szakmai képzések kérdéskörét, rávilágítva annak fontosságára és a szervezet életében betöltött szerepére.

A tudatosító kampányok célja, hogy a felhasználókat a szervezet minden működési szintjén felkészítse a vállalati működés során fellépő problémák, fenyegetettségek, nem várt helyzetek felismerésére, kezelésére a szervezetben található adatok, folyamatok és rendszerek tekintetében. 

Az általunk kidolgozott, vállalatra szabott kampány(ok) időtartama általánosan 4-5 hét, igény szerint ez módosítható.

A kampány tartalmát elkészítve a vállalat rendelkezésére bocsájtunk egy e-Learning rendszerű tananyagot, igény szerint számonkéréssel, valamint hírlevél, kivetítő, plakát formájában különböző jótanácsokat, a vállalat belső weboldalán elérhető egyéb tematikus anyagokat.

Kérje ajánlatunkat!

vállalati oktatás tanácsadás

Ügyfeleink számára oktatási / képzési tanácsadást nyújtunk, melynek segítségével a munkatársak részére kidolgozott, testreszabott, a cég igényeihez és lehetőségeihez legjobban illeszkedő oktatási konstrukciót állítunk össze.

A képzési szükségletek felmérése során feltárjuk azon lehetőségeket, mely során kiderül, hogy a munkatársak számára mely képzések felelnek meg előképzettségük, korábban megszerzett szakmai tapasztalataik, egyéni élethelyzetük, érdeklődési körük és munkakörükkel kapcsolatos céljaik alapján, illetve ezek hogyan illeszkednek a vállalatban betöltött pozíciójuk által elvárt szakmai kompetencia vonatkozásában.

A felmérést követően a vállalat vezetésének komplett kompetencia-mátrixot nyújtunk át, megoldási javaslatokkal.

Országos szintű partneri együttműködési rendszerünknek köszönhetően a legtöbb vállalatnak szükséges képzés, tanfolyam, tudatosító kampány, kötelező oktatások szervezését, illetve lebonyolítását vállaljuk.

 

További információért, ajánlatkérésért keressen minket!

ÉLŐ ONLINE ÉS TANTERMI KÉPZÉSEK

 

Új, ingyenes szolgáltatásunk CPE pontot ingénylő résztvevőnknek!

Az ISACA Budapest Chapter szakmai partnereként, a CPE pontokat automatikusan regisztráljuk a képzéseink után.
A jelentkezéskor jelölje meg CPE pont igényét, a többit mi intézzük.

Fókuszáljon a tudásra és élvezze kényelmi szolgátatásainkat!

üzletmenet-folytonossági képzések

∠ Üzletmenet-folytonossági menedzser
∠ Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer ISO22301
∠ Üzletmenet-folytonossági belső auditor
∠ Válságkezelés és kríziskommunikáció

~

információbiztonsági képzések

∠ Információbiztonsági irányítási rendszer ISO27001
∠ Információbiztonsági belső auditor
∠ Általános információbiztonság

IT (informatikai) képzések

∠ Általános IT (informatikai) biztonság
∠ IT (informatikai) biztonsági belső ellenőr
∠ CLOUD – Felhőalapú rendszerek biztonsága
∠ Alkalmazások biztonsága
∠ ITIL4
∠ Social engineering
∠ Vírusvédelem
∠ Incidenskezelés – általános és ügyfél általi folyamatok
∠ Hozzáférés felügyelet, jogosultságkezelés
∠ Üzemeltetés biztonsága

adatvédelem, dpo képzések

∠ Adatvédelmi tisztviselő – DPO
∠ Általános GDPR felkészítő

irányítási rendszerek képzések

∠ Minőségirányítási rendszer ISO9001
∠ Környezetközpontú irányítási rendszer ISO14001
∠ Munkahelyi egészségvédelem és biztonság ISO45001

vállalati tűz- és munkavédelem képzések

∠ Vállalati tűzvédelem
∠ Vállalati munkavédelem

a tudás a hivatásunk

Szakértői hátterünkre és oktatási tapasztalatunkra támaszkodva olyan tréningeket kínálunk, melyek az információbiztonságot, üzletmenet-folytonosságot és minden ehhez kapcsolódó szakmai tudást a gyakorlati megvalósítás szempontjából közelítik meg és adják át.

Ezáltal valóban a gyakorlatban használható tudással vértezzük fel mindazokat, akik minket választanak.

VÁLLALATRA SZABOTT SZAKMAI E-LEARNING KÉSZÍTÉS

Előzetesen felmért egyedi igények szerint, vállalatra szabottan készítjük el szakmai e-Learning képzését üzletmenet-folytonosság, információbiztonság, IT biztonság, adatvédelem, illetve más irányítási rendszerek témakörben.
A képzésben résztvevő munkatársak a mindennapi működési tapasztalatokat felhasználva, magas szakmai színvonalon sajátíthatják el tudásukat.

SZAKMAI E-LEARNING TANANYAGAINK

Az e-Learning oktatási forma lehetőséget ad a vállalatok számára rugalmasan, nyomon követhetően, bárhol és bármikor elvégezhető lehetőséggel képezni a munkatársakat. Minden modul tartalmaz – a megvásárolt csomagtól, illetve a vállati igénytől függően – 15, 30, 50 teszt jellegű kérdésekből álló kérdés csomagot.

ELÉRHETŐ SZAKMAI E-LEARNING TANANYAGAINK

üzletmenet-folytonosság

 • Üzletmenet-folytonosság Mindenkinek
 • Üzleti hatáselemzés (BIA) lépésről lépésre
 • Üzletmenet-folytonossági terv (BCP) lépésről lépésre
 • Egyszerűen krízismenedzsment

információbiztonság

 • Általános információbiztonság
 • Információbiztonság – tudatosítás
 • Fizikai biztonság
 • IT biztonság – tudatosítás

informatikai (IT) biztonság

 • CLOUD – Felhőalapú rendszerek biztonsága
 • Alkalmazások biztonsága
 • ITIL4
 • Social engineering
 • Vírusvédelem
 • Incidenskezelés – általános és ügyfél általi folyamatok
 • Hozzáférés felügyelet, jogosultságkezelés
 • Üzemeltetés biztonsága

IT audit nem it auditoroknak

 • Informatikai vagyonelemek kezelése – audit modul
 • Hozzáférés felügyelet és titkosítás – audit modul
 • Fizikai- és környezeti biztonság – audit modul
 • Üzemelés-biztonság – audit modul
 • Kommunikáció- biztonság, valamint rendszer, beszerzés, fejlesztés és karbantartás – audit modul

az academy csapat

Joó Gabriella iso22301LA, iso27001LA

képzési vezető, oktató

vas eszter

felnőttképzési szakmai vezető

írásaink

A szakterületeink tapasztalatait felhasználva írjuk meg cikkeinket, melyekkel reményeink szerint támpontot, használható eljárásokat nyújtunk olvasóinknak.

Visszatérés a normál üzletmenetre
Visszatérés a normál üzletmenetre

Vége a veszélyhelyzetnek (legalábbis egyelőre) és a cégek többsége lassan a kényszerű home office után visszaáll a hagyományos munkarendre.  Egy felmérés szerint a budapesti irodákban a kijárási korlátozás időszakában a korábbi létszám kevesebb, mint 30 %-a dolgozott...

bővebben
A home office tapasztalatai
A home office tapasztalatai

Sok cég értékeli ezekben a hetekben azt, hogy mennyire sikeres a home office vagy éppen milyen problémák léptek fel az otthoni munkavégzés során. Az egyik ilyen magyar telekommunikációs cég által készített online felmérésből az derül ki, hogy az otthonról dolgozók...

bővebben

várjuk érdeklődését!

MOBILtELEFON:

+36 70 884 3632

Email:

info@fortixcademy.hu

CÍM:

1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.