FORTIX Consulting Kft.

Számlázó rendszer zártsága

A FORTIX több cég számára is biztosított az elmúlt időszakban szakmai támogatást a szükséges feltételek szerinti tanúsítás felkészülési munkáiban, és büszkék vagyunk arra, hogy a mi aktív közreműködésünknek is köszönhetően több cég sikeresen teljesítette a tanúsítási elvárásokat.

 

A törvényi kereteknek megfelelő folyamatos működéshez azonban nem elegendő a tanúsítás egyszeri megszerzése, a komplex elvárások szerint a számlázó rendszer biztonsági szintjét folyamatosan a tanúsító által megállapított szinten kell tartani, ellenkező esetben a meglévő tanúsítás felfüggeszthető illetve visszavonható.

 

 • Gondoskodni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről, és fenntartásáról.
 • Irányítani a fentiek szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését. 
 • Előkészíteni a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot.
 • Előkészíteni a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását
 • Véleményezni az elektronikus információs rendszerek biztonsági szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.
 • Kapcsolatot tartani a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.
 • Bármely, a vállalat elektronikus információs rendszerét érintő 41/2015. BM rendeletben meghatározott biztonsági eseményről tájékoztatni az Ibtv.-ben meghatározott szervet.
 • Biztosítani az Ibtv-ben meghatározott követelmények teljesülését a vállalat elektronikus információs rendszerének a tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázatértékelésében, karbantartásában vagy javításában közreműködők biztonsággal összefüggő tevékenysége esetén.

 • A Vállalat elektronikus információs rendszereinek osztályba sorolása, az osztálynak megfelelő biztonsági követelmények megvalósítása és fenntartása a rendszer teljes életciklusában.
 • A Vállalat besorolása az elektronikus információs rendszerek védelmére való felkészültségük alapján biztonsági szintekbe, az előírt szint szerinti szempontok, követelmények teljesítése.
 • Informatikai biztonsági szabályzat kiadása.
 • Információbiztonsági készségek kialakítása, szinten tartása a vállalatnál.
 • Rendszeres biztonsági kockázatelemzés hatására biztonsági események hatékony kezelése.

Miért a FORTIX?

Célunk, hogy ügyfeleink rövid- és hosszútávon is a lehető legmagasabb szintű szakmai támogatást kapják tőlünk, ehhez legnagyobb értékünk kollégáink sokéves tapasztalata és magas szakmai felkészültsége.
Munkánk során az ügyfelek komplex biztonságát helyezzük előtérbe, mivel hisszük, hogy a vállalatok sikerének egyik kulcseleme az információbiztonság és üzletmenet-folytonosság megfelelő stratégiai szintű kezelése.

 

 


A projektek kivitelezésében résztvevő munkatársaink mindegyike több éves tapasztalattal rendelkezik vezetési tanácsadásban, audit, működés- és szervezetfejlesztésben, projektmenedzsmentben, információbiztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszerfejlesztő programok, illetve személyes fejlesztő munkák meg-valósításában.

 


 

 További információért keressen minket!

 

Főoldal Szolgáltatás SZÁMLÁZÓ RENDSZER ZÁRTSÁGA

FORTIX Consulting Kft.
H - 1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.
E-mail: info@fortix.hu
Telefon: +36 1 781 4842
Fax: +36 1 786 0196