FORTIX Consulting Kft.

IT BIZTONSÁG TRÉNING

Az informatikai biztonság az informatikai rendszer olyan – az érintett számára kielégítő mértékű – állapota, amelyben annak védelme az informatikai rendszerben kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint a rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos. 

 

Az informatikai biztonság vizsgálata során a védendő rendszerek különböző szintjeit különböztetik meg, ezek mind más és más védelmi intézkedéseket, meg-valósításokat igényelnek. A képzés célja az informatikai biztonsági feladatok ellátásához szükséges ismeretek átadása, az informatikai biztonsági szakterületről átfogó, gyakorlatias kép kialakítása. 

Bevezetés és definíciók

 • Adat
 • Azonosítás
 • Felhasználó hitelesítés
 • Logikai biztonság
 • Üzembiztonság
 • Veszélyforrás
 • Sebezhetőség
 • Támadás
 • Informatikai katasztrófa
 • védelmi intézkedés
 • A kockázattal arányos védelem

 

Informatikai biztonság

 • Az informatikai biztonság jellemzői
 • Biztonsági szintek
 • Védelmi szintek
 • Biztonsági folyamatok, tevékenységek
 • Jogosultságkezelés
 • Biztonságos bejelentkezési eljárások
 • Jelszókezelés
 • Forráskód felügyelet
 • Titkosítási intézkedések
 • Berendezések védelme
 • Közmű-szolgáltatások
 • Kábelbiztonság
 • Berendezések karbantartása
 • Vagyonelemek eltávolítása
 • Őrizetlenül hagyott felhasználói berendezések

 

Üzemeltetés biztonság

 • Dokumentált eljárások
 • Rendszerszoftver, alkalmazói szoftver dokumentációi
 • Változásfelügyelet
 • Kapacitáskezelés
 • Rosszindulatú szoftverek

 

 

 

Információk mentése

 • Adathordozók kezelése
 • MDM
 • BYOD

Naplózás és megfigyelés

 • Eseménynaplózás
 • Naplóinformációk védelme
 • Adminisztrátori és operátori naplók
 • Óraszinkronizálás

Hálózatbiztonság

 • OSI modell
 • Hálózati intézkedések
 • Hálózati szolgáltatások biztonsága
 • Elkülönítés a hálózatokban

Információátvitel

 • Szabályok és eljárások
 • Elektronikus üzenetküldés
   

Szabály a biztonságos fejlesztésre

Változásfelügyelet

Tesztadatok védelme

Az információbiztonság folytonossága

 • Tervezés
 • Megvalósítás
 • Ellenőrzés

Csalásmegelőzés

Az IT Biztonság sikertényezői


 

Az információ megfelelő védelme az összes vezető, az informatikai rendszerek tulajdonosai, a rendszergazdák és üzemeltetők, valamint az összes felhasználó felelőssége kell, hogy legyen, így lehet biztosítani az információk védelmét a sokrétű fenyegetettségekkel szemben minden szervezet esetében.


 

 

Jelentkezés és további információ

 

FORTIX Consulting Kft.
H - 1126 Budapest, Orbánhegyi út 49.
E-mail: info@fortix.hu
Telefon: +36 1 781 4842
Fax: +36 1 786 0196